Kojakesed

Kojakeste ehitamiseks on saadud toetust LEADER Eesti programmist Kodukant Läänemaa strateegia rakenduskava meetme 1 „Ettevõtluse aktiivsuse suurendamine“ alameetme 1.1.“Piirkonna eripäral ja kultuuripärandil põhineva ettevõtluse arendamine“ raames rahastatud projektina „Kämpingu rajamine Kodade loov- ja külastuskeskusele

Projekti eesmärgiks on kämpingu rajamine Kodade Loovkeskusesse. Pärandkultuuriliste ning keskkonnahoidlike nõudmistega kooskõlas kavandatud ning ehitatud viies kämpingumajas-kojakeses on 20 põhikohta ja 20 lisakohta.

Projekt on võimaldanud suurendada  turismitoodete mitmekesisust ning  arvu piirkonnas – seniste kõrval on enamal määral  võimalik  pakkuda  teenuseid nii siseriiklikule kui rahvusvahelisele koolitus- ja seminariturismile ning ka  loodusturismile ja loovtegevuse õppepäevadele, seda ka piirkonnast tegutsevate teiste turismiettevõtjate jaoks.

logo-leader-2014-est-horisontaal-varviline

2017. aasta suvel valmis Loovkoja juures 5 väiksemat majakest, mis pakuvad ööbimisvõimalust. Kaks kojakest on suure avatud ruumiga ja kolm on jagatud kaheks, et pakkuda privaatsemat ööbimisvõimalust. Kojakestes ööbijad saavad pesta ja tualetis käia paar sammu eemal olevas ökokäimlas ja õueduši majas.

  • Kojake 1: 4 magamiskohta + 2 lisakohta
  • Kojake 2: 4 magamiskohta + 2 lisakohta
  • Kojake 3A: 2 magamiskohta + 2 lisakohta
  • Kojake 3B: 2 magamismkohta + 2 lisakohta
  • Kojake 4A:  2 magamismkohta + 2 lisakohta
  • Kojake 4B:  2 magamismkohta + 2 lisakohta
  • Kojake 5A: 2 magamismkohta + 2 lisakohta
  • Kojake 5B: 2 magamismkohta + 2 lisakohta

Kokku on Loovkoja juures olevates kojakestes ööbimiskohti 20 ja lisakohtadega 36 kohta. Ööbida saab ka viinaköögis ning telkimisruumi jagub paljudele.