Koolitused ja arenguseminarid

Meilt on võimalik tellida koolitusi kõigi olulisemate meeskonnatöö-, juhtimis- ja koostööoskuste arendamiseks, samuti saame abiks olla arenguvõimaluste ja -suundade vaagimisel, oma sihtide selgeksmõtlemisel.  Koolitustesse mahub ka seikluslikke ning südamlikke hetki.

Teeme nii, nagu ootate ja vajate.Koolitust kavandab ja viib läbi Kairi, vajadusel kutsub kedagi appi- koostöövõimalusi on väga paljude erinevate koolitajatega.

Kokkulepped Kairiga:  kairi@kodade.ee; 5011890