Kodade on loodusturismile ja loovtegevustele keskendunud pereettevõte Matsalu rahvuspargi lõunaserval

Viinaköök 09

   Meie juures toimuvad:

Vaata jooksvat infot ürituste kohta meie facebooki lehelt!

Ootame Sind seiklema. Matsalu on unikaalne!

This slideshow requires JavaScript.

Kojakeste ehitamiseks on saadud toetust LEADER Eesti programmist Kodukant Läänemaa strateegia rakenduskava meetme 1 „Ettevõtluse aktiivsuse suurendamine“ alameetme 1.1.“Piirkonna eripäral ja kultuuripärandil põhineva ettevõtluse arendamine“ raames rahastatud projektina „Kämpingu rajamine Kodade loov- ja külastuskeskusele

logo-leader-2014-est-horisontaal-varviline